วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางนา นายอนันต์ ลอยครบุรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางนา นายสวัสดิ์ ผันสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดซ่อมเครื่องสกัดคอนกรีต(แย็กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดเครนไฮครอริคแบบพับได้พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๓๕๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ221 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ในการทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง