เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 1 คน
เดือนนี้ 135 คน
ปีนี้ 31534 คน
ทั้งหมด 35604 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (23-01-58)
*เปิดใช้วันที่ 3 ตุลาคม 2552
*Last Update 23-01-58  โครงการตรวจสุขภาพดวงตาและตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก
       เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมกับสปสช.และโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล  จัดทำโครงการตรวจสุขภาพดวงตาและตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาล  ในวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒...
 
  โครงการตรวจสุขภาพดวงตาและตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก
  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบา...
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
  พิธีรับคับเพลิงวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี(งานย่าโม) ...
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
  ร่วมพัฒนาชุมชน ทุกๆวันพุธที่ ๓ ของสัปดาห์ พนักงานเ...
  งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีย์ องค์ประจำอำเภอครบุรี
  โครงการจัดเวทีประชาคมสำรวจปัญหาความต้องการของประชา...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล สมัยสามัญ สมัยแ...
  โครงการอบรมระดมธรรม บวชชีพราหมณ์ (เนกขัมมะ) ประจำป...

   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.