เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง(๒๕๖๒-๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฉบับปรับปรุง(๒๕๖๒ข-๒๕๖๔)


    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับปรับปรุง(๒๕๖๒-๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ