เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ธ.ค. 2563 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ธ.ค. 2563 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 3 ธ.ค. 2563 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]1
5 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ธ.ค. 2563 ]0
6 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ธ.ค. 2562 ]0
7 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 3 ธ.ค. 2562 ]1
8 ประกาศเทศบาลตำบไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 3 ธ.ค. 2562 ]0
9 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2562 ]1
10 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ธ.ค. 2562 ]1