เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 พ.ค. 2563 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติกองช่าง [ 2 ม.ค. 2560 ]5
4 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 2 ม.ค. 2560 ]4
5 คู่มือด้านการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 2 ม.ค. 2560 ]4
6 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ม.ค. 2560 ]5