เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนะนำประชาชนในการมาติดต่อราชการ [ 1 ส.ค. 2559 ]1
2 คู่มือประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 9 พ.ย. 2558 ]0
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]1
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]3
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]0
6 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]0
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]0
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]0
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]1
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]0
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]0
12 การรับแจ้งการย้ายออก [ 21 ก.ค. 2558 ]0
13 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 21 ก.ค. 2558 ]0
14 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 21 ก.ค. 2558 ]1
15 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]0
16 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]0
17 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]3
18 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]0
19 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]0
20 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 21 ก.ค. 2558 ]1
 
หน้า 1|2|3|4