เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบรายรับ-งบรายจ่ายประจำปี2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]36
2 ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่องการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]38
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]34
4 ประกาศรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 30 ต.ค. 2561 ]34
5 รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 30 ต.ค. 2561 ]35
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๖๑ (1) [ 30 ต.ค. 2561 ]34
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๖๑ (2) [ 30 ต.ค. 2561 ]36
8 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ [ 30 ต.ค. 2561 ]36
9 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]37
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]36
11 งบทรัพย์สิน ปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]35
12 งบการเงิน ปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]36
13 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]35
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]35
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 29 ก.ย. 2558 ]34
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]35
17 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]38
18 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]36
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 29 ต.ค. 2556 ]37
20 รายงานงบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 [ 1 พ.ค. 2556 ]37
 
หน้า 1|2|3