วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566

...

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่น ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี โดยมีนายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมในพีธีดังกล่าวฯ