วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนางสาวณัฐกาญจน์ หอมกระโทก ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 2 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผอ.รพ.สต.ดอนแสนสุข ผอ.รพ.สต.นาราก และอสม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและให้การต้อนรับ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น นายพีระวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น

...