พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

...

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในพิธีมอบอนุบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
โดยมี จ่าเอก สมโภชน์ อินทรงรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยที่จบใหม่ในครั้งนี้ด้วย..