ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลมีผลทำให้สุขาภิบาลไทรโยง-ไชยวาล ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน