ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...

ไฟล์