ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์