ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไชยพัฒนาการ ชุมชนคลองไทรและชุมชนไชยวาล หมู่ที่2 ตำบลครบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์