ติดต่อเรา

ชื่อ นายวุฒิชัย ตันสำโรง
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-8463886
E-mail -

ชื่อ นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6056937,064-5903625
E-mail -

ชื่อ -ว่าง-
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 096-7517258
E-mail -

ชื่อ จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 081-7258330
E-mail -

ชื่อ นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 081-3203801
E-mail -

ชื่อ นายสัญชัย มาศพูนผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-8783513
E-mail -

ชื่อ จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 081-7258330
E-mail -

ชื่อ นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 085-2006451
E-mail -

ชื่อ นายสัญชัย มาศพูนผล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา
โทรศัพท์ 081-8783513
E-mail -

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน