คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย ตันสำโรง
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยงไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ. 089-8463886

นายพิตร แถมเมืองปัก
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.082-8659749
นายทองเปลว ทนจังหรีด
รองนายกเทศมนนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.081-0766247

นายเพิ่ม โสดครบุรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.064-0915193
นางเสนาะ อักษรสระน้อย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล
เบอร์โทรติดต่อ.096-1046552

นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรติดต่อ. 095-6056937,064-5903625

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน