กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

...

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนางวิจิตรตรา ทันครบุรี เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอนแสนสุข มาเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม