การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

...

สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของน้องใหม่
หลังจากทำความรู้จักและสร้างความความคุ้นเคยระหว่างครูเด็กนักเรียนและผู้ปกครองไปแล้ว
วันนี้หนูๆเริ่มต้นกิจกรรมลากเส้นและระบายสีตามจินตนาการ
✍????????????การฝึกระบายสีเป็นการฝึกทักษะเริ่มต้นของเด็กวัยเรียนในช่วงปฐมวัยจะช่วยในการพัฒนาสมอง เกิดการเรียนรู้ เด็กๆได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
เด็กๆ ได้ผ่อนคลายจากความเครียดอีกด้วย