การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567

การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567
การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567

...

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ????
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567 นำโดยนายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางและระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ได้แก่
✅ระเบียบวาระ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
✅ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา การเตรียมงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยทางเทศบาลฯ ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 14 เมษายน 2567
✅มติที่ประชุม สรุปการรับซื้อธนาคารขยะ ในวันที่ 2 - 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา เพื่อจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวที่เป็นสมาชิกของแต่ละชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน
✅มติที่ประชุม ในเรื่องของการทำพรบ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อการคุ้มครองในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น และเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
✅การทำแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียใน ita ของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมตอบแบบประเมินเพื่อส่งข้อมูล
#โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอนแสนสุข เจ้าหน้าที่รพ.สต.ดอนแสนสุข คุณครูโรงเรียนบ้านไชยวาล คุณครูโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมการทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน