การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

...

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ????
นายวุฒิชัย ตันสำโรง นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไชยวาล เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 เพื่อแนะนำการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
#โดยมีเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 48 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว