การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

...

วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และสมาชิกอปพร. ไว้เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2567