กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรินดา  ถ้ำกลาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์ 062-6529842 

นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เบอร์ 0852006451
นายธนวัฒน์  หัสครบุรี 
นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ 0973426860
นายวิชัย  คนโทครบุรี
คนงาน
เบอร์ 0801613488

นายธีระวุฒิ  อรุณโรจน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ 0854180147
นายวันนิวัติ  ศิลาลาย
คนงาน
เบอร์ 0630042014 
นายอุดร  แอบครบุรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ 0630962470

นางเพียงใจ  ขามกิ่ง
คนงาน 
เบอร์ 0980975034
นายอำพล พึ่งครบุรี
คนงาน
เบอรฺ์ 0913414038

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน