กองช่าง

นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ 0818783513

จ่าเอกอนุจิตร   รุมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ 0918356907,0649278027

นายวัลลภ  ทนจังหรีด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ 0896288583
นายประเสริฐศักดิ์  ประชิดครบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ 0853084866
นายวินัย  ทนจังหรีด
พนักงานขับรถน้ำ
เบอร์ 0957011935

นายอนันต์  แช่มครบุรี
คนงานสวนธารณะ
เบอร์ 0846112466
นายอุทัย  แอบครบุรี
คนงานป้องกันฯ
เบอร์ 0982451231


ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน