กองช่าง

นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จ่าเอกอนุจิตร รุมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัลลภ ทนจังหรีด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีระวุติ อรุณโรจน์
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอุดร แอบครบุรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอนันต์ ลอยครบุรี
คนสวน
นายอนันต์ แช่มครบุรี
คนงานสวนสาธารณะ
นายเทียบ ปลัดครบุรี
คนงานสวนสาธารณะ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน