กองคลัง

นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ 0813203801

นางสาววรรณธณา  จินดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์ 0857503456  
นางสาวอภิชญา  ชุณปิยะภักดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์ 0637544489  


นางสาวชนิตา  ใจธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ 0949051802
นางสาวปฏิมากร  ก้อนกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ 0922935606
นางศรีสุดา  ปิ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ 0868757196

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน