กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จ่าเอกสมโภชน์  อินทรงรัมย์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาการ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ 0817258330

นางชลัมพร  คู่กระโทก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ 0881198083

นางสาวพรสุดา  ชุ่มพระ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ 0857643311
นางพิมตะวัน  สุขบงกช
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ 0807869025
นางสาวปพิชญา   ชู้กระโทก
 ผู้ดูแลเด็ก
0976919366

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน