กองการประปา

นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง 
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาววัลดา ภูบัวดวง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจรรยา ออกสุข
นักจัดการงานทั่วไป

นายยุทธนา  ยุณาครบุรี
คนงานทั่วไป

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน