เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ [ 26 ก.ค. 2561 ]
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ [ 26 ก.ค. 2561 ]
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (เพิ่มเติม) [ 26 ก.ค. 2561 ]
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ [ 23 มิ.ย. 2560 ]
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ [ 23 มิ.ย. 2560 ]
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 มิ.ย. 2560 ]
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 [ 30 เม.ย. 2558 ]
8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 17 พ.ย. 2557 ]
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ต.ค. 2556 ]
10 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 25 พ.ค. 2555 ]