เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามประเมินผลแผน
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชั...
       ขอประชาสัมพันธ์ด้วยในพื้นที่อำเภอปักธงชัยได้เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ในหลายพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม โดยเปิดรับบริจาคเป็นข้าวสา...
 
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเ...
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประกวด...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...
  ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไ...
  กิจกรรมการป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่...
  กิจกรรมการป้องกันการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่...
  งานวันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๓
  งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ปี ๒...

   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง