เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจหลักของเทศบาล
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามประเมินผลแผน
ขั้นตอนการจัดทำแผน
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเลือกตั้ง
งานจัดเก็บรายได้
อื่น ๆ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการ
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ.จุดบริการของ อปท.
สมุดเยี่ยม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือปฏิบัติงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/saiyong/domains/saiyong-chaiwan.go.th/public_html/index.php on line 616
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2552กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนากเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
      
 
  ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนากเทศ...
  ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้มาใช้สิธิเลือกตั้งสมาชิกส...
  ประชาสัมพันธ์สรุปจำนวนผู้มาใช้สิธิเลือกตั้งสมาชิกส...
  วิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเ...
  เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประกวด...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...
  ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไ...

   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการบริการของพนักงานเทศบาล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง