วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลตาปู่-คลองชลประทานสาย ๙R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานลำไทรโยง-คลองชลประทานสาย ๙R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างขยายเขตประปา จากลำไทรโยงถึงนานายพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
21  พ.ย. 2561
จ้างงานติดตั้งลิฟท์ยกปูน 150 กิโลกรัม พร้อมรอกแมงมุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค ๗๐๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างจ้างซ่อมแผ่นปูพรมพื้นภายในรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง นค ๗๐๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมมอเตอร์ใบกวนและถังบรรจุขนาด 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง