วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดท่อและฝาปิดรางระบายน้ำในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาเช่าชุด,แต่งหน้า,ทำผม,คนถือป้ายเดินขบวน ตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตฉ 221 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง