วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภททรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 678 เมตร และขนาด 4 นิ้ว ความยาว 238 เมตร (วางท่อคู่)จากหน้าเทศบาลถึงแยกทางเข้าบ้านดอนแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสกุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นและเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง