เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


ขอประชาสัมพันธ์ด้วยในพื้นที่อำเภอปักธงชัยได้เกิดเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ในหลายพื้นที่ ทางเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม โดยเปิดรับบริจาคเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัย #โดยเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 #ณ สำนักปลัดเทศบาล และในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 จะนำสิ่งของไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ขอบคุณครับ🙏🙏 และในวันพรุ่งนี้(20 ตุลาคม 2563)ทางเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จะออกรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านชุมชน(เคลื่อนที่) #ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป