เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประกวดนางนพมาศ


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประกวดนางนพมาศ (Open) อายุ 18-25 ปี ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ กองการศึกษา ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.044-490989