เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้แก่ผู้ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย นายจิรวัฒน์ ศิริพัชราวงศ์ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที่ 83 หมู่ 3 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา