เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเข้าจังหวะการเต้นลีลาศ


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดย นายสุทธิพงษ์ พึ่งครบุรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.สุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้เชิญวิทยากรจากชมรมลีลาศนครราชสีมา มาให้ความรู้กิจกรรมเข้าจังหวะการเต้นลีลาศ ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มบาสโลบ และโรงเรียนในพื้นที่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล