เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดย ท่านนายกสุทธิพงษ์ พึ่งครบุรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดสุดใจ ศรีระกิ่ง และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง ยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตแก่ผู้สูงอายุ