เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจิตอาสาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสวนสุขภาพหนองสะเดา ในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นำโดยท่านนายกสุทธิพงษ์ พึ่งครบุรี ปลัดสุดใจ ศรีระกิ่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้่าน ประธานชุมชน และจิตอาสาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสวนสุขภาพหนองสะเดา ในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล