เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล


เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ในการดูสุขภาพ กาย และจิตใจ ตลอดจนหลักในการดำเนินชีวิต นำโดย นายสุทธิพงษ์ พึ่งครบุรี นายกเทศมนตรี มอบหมาย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และ นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล